Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Kazahstānā (Almati)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Satiksmes ministriju Latvijas tranzīta, transporta un loģistikas nozares uzņēmumiem 2015. gada 16.-18. septembrī rīko tirdzniecības misiju Almati, Kazahstānā.

Ieguvumi, piedaloties tirdzniecības misijā un provizoriskā pasākuma programma:

  • Transportam un tranzītam veltītās starptautiskās izstādes "Transit Kazahstan" apmeklēšana (16.09.) un kontaktu dibināšana ar izstādes dalībniekiem no Kazahstānas, Krievijas, Uzbekistānas, Lietuvas, Baltkrievijas, Ķīnas, ASV, Francijas, Somijas un citām valstīm;
  • Apaļā galda diskusija ar Kazahstānas transporta un loģistikas nozares pārstāvjiem un divpusējās tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem (17.09.);
  • Viena no vadošajiem Kazahstānas loģistikas parkiem – DAMU loģistikas centra apmeklējums un tikšanās ar tā vadību (18.09.).

Tirdzniecības misijas dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Vīzas noformēšana: 30 EUR vienai personai;
  • Aviobiļetes Rīga-Almati-Rīga: 350-600 EUR par personu, atkarībā no izvēlētajiem reisiem;
  • Viesnīca: 1 nakts ~ 120 EUR par personu (rekomendējamās viesnīcas ieteiksim pēc reģistrācijas beigām);
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana misijas laikā: ~ 150 EUR (vietējais transports, telpu īre, biznesa partneru piesaiste, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros);
  • Uzņēmumiem jāsedz ar misiju saistītie izdevumi (vietējais transporta, biznesa pasākumu organizēšanas u.c. organizatoriskie izdevumi).

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (aviobiļetes, transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, kā arī ar viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu.

Komersanti savu darbinieku komandējuma izdevumus (aviobiļetes, vietējais transports, viesnīcas, dienas nauda, vīzas, apdrošināšana), maksu par dalību tirdzniecības misijā, kā arī izdevumus par eksponātu transportēšanu un mārketinga materiālu tulkošanu tirdzniecības misijas vajadzībām var atgūt līdz 70 %, iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" līdz 2015. gada 30. septembrim. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, dalībniekiem ir jābūt noslēgtam līgumam ar LIAA par atbalsta saņemšanu, kā arī jāapliecina nodokļu parādu neesamība.

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām misijas izmaksām, ieteicamiem lidojumu reisiem un viesnīcu informēsim pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Programma vēl tiek precizēta, un gala versija tiks nosūtīta visiem tirdzniecības misijas dalībniekiem, kā arī publicēta LIAA mājaslapā.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv

Lāsma Āboliņa, vecākā referente
Tranzīta politikas departaments
Satiksmes ministrija
Tālrunis: +371 67028353
Fakss: +371 67028306
E-pasts: lasma.abolina@sam.gov.lv


Dalība tirdzniecības misijā tiek rīkota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Ārējo tirgu apgūšanas atbalsta programmas projekta "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" ietvaros.