Transporta un loģistikas sektora uzņēmumu tirdzniecības misija Itālijā (Dženovā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas transporta un loģistikas sektora uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā, kas norisināsies 2017. gada 15.-17. novembrī Dženovā.

Misijas ietvaros būs iespēja dibināt kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem - Dženovas ostas uzņēmumiem, kuģu aģentiem un kravu pārvadātājiem.

Pasākums notiek Latvijas Goda konsulāta Dženovā atklāšanas ietvaros. Tikšanās programmu organizē Latvijas vēstniecība sadarbībā ar Latvijas goda konsulu Dženovā Alberto Bankero.

Tirdzniecības misijas programma:

15.11.2017.  Ierašanās Dženovā

16.11.2017.
9:30     Tikšanās ar Dženovas darba devēju organizācijas CONFINDUSTRIA terminālu un ostu komisiju
11:00   Tikšanās ar Kuģu aģentu un kravu pārvadātāju asociāciju
13:00   Pusdienas
15:30   Tikšanās ar Dženovas ostas (Ligūrijas jūras rietumu piekrastes ostas) pārvaldes prezidentu Paolo Emilio Signorini
18:00   Latvijas Goda konsulāta Dženovā oficiālā atklāšana

17.11.2017.  Atgriešanās Rīgā

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām. Aptuvenās ceļa un uzturēšanās izmaksas: aviobiļete 250 - 300 EUR, viesnīca 80 – 150 EUR / nakts).

Precīzas dalības izmaksas būs iespējams noteikt, kad būs zināms dalībnieku skaits.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv

Andra Minkeviča
Pārstāvniecības vadītāja Itālijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latvijas Republikas vēstniecība Itālijā
Via Giovanni Battista Martini 13, 00198 Roma, Italia
Tālrunis.: +371 29256983
Tālrunis.: +39 3338286965
E-pasts: andra.minkevica@liaa.gov.lv

Iezīmes: