Tūrisma nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Ķīnā (Šanhajā, Ninbo, Makao un Honkongā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas tūrisma nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Ķīnā, kas norisināsies 2017. gada 12.-18. oktobrī!

Tirdzniecības misijas ietvaros ir plānotas tikšanās ar Šanhajas un Honkongas vadošajiem tūrisma uzņēmumiem, organizēts tūrisma forums Ninbo, kā arī plānota dalība starptautiskajā tūrisma forumā "GTEF" Ķīnā, Makao.

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 10 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Tirdzniecības misijas programmas projekts:

  • 11.10. 2017 Izlidošana no Rīgas
  • 12.10.2017  Ierašanās Šanhajā ar rīta reisu, pēcpusdienā plānota tikšanās  ar vadošajiem tūrisma nozares uzņēmumiem
  • 13.10.2017  No rīta izbraukšana uz  Ninbo un dalība Ninbo - Latvijas tūrisma forumā  "Magnetic Latvia"
  • 14.10.2017  Došanās uz Makao, iekārtošanās viesnīcā, reģistrācija forumam
  • 15.10.2017  Individuālās tikšanās ar Ķīnas tūrisma nozares sadarbības partneriem. Starptautiskā tūrisma biznesa foruma programma pieejama šeit.
  • 17.10.2017  Dalība starptautiskajā tūrisma biznesa forumā un tūrisma izstādē Makao
  • 18.10.2017  Pārbrauciens uz Honkongu, tikšanās ar vadošajiem tūrisma nozares uzņēmumiem
  • 18.10.2017  Vakarā atgriešanās no Honkongas uz Rīgu

Cita svarīga informācija:

  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Inguna Žīgure, vadošā eksperte
Tūrisma mārketinga nodaļa
Tūrisma departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039415, +371 25708577
E-pasts: inguna.zigure@liaa.gov.lv

Kaspars Rožkalns, pārstāvniecības vadītājs Ķīnā (Šanhajā un NIngbo)
Unit 2204, Shui On Plaza, 333 Huai Hai Zhong Road, Shanghai, 200021, China
Tālrunis: +86 18513513035, +371 27708831
E-pasts: kaspars.rozkalns@liaa.gov.lv

Iezīmes: