Uzņēmēju dalība delegācijā Latvijas – Moldovas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk – SVK) 3.sēdes ietvaros

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai uzņēmēju delegācijā, kas tiek organizēta Latvijas – Moldovas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk – SVK) 3.sēdes ietvaros 2017. gada 8.-9. jūnijā.

Provizoriskā vizītes programma:

7. jūnijs – Ierašanās Kišiņevā

8. jūnijs - Latvijas-Moldovas Biznesa forums/apaļā galda diskusija uzņēmējiem.

Biznesa foruma/apaļā galda diskusiju programma tiks precizēta.

  • Latvijas un Moldovas amatpersonu prezentācijas par biznesa vides un potenciālajiem ekonomiskās sadarbības aspektiem;
  • Uzņēmēju prezentācijas un divpusējās tikšanās ar iepriekš identificētajiem sadarbības partneriem*.

*pēc Latvijas uzņēmēju delegācijas noskaidrošanas, LIAA sadarbībā ar Moldovas partneriem identificēs un aicinās uz biznesa forumu attiecīgos potenciālos sadarbības partnerus. 

9. jūnijs – atgriešanās Rīgā

Uzņēmumiem jāsedz ar vizīti saistītie izdevumi (aviobiļete, vietējais transports, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskie izdevumi). Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Lidojums Rīga – Kišiņeva – Rīga – aptuveni EUR 400,
  • Viesnīca – aptuveni EUR 150-200 par nakti,
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: ap 150 EUR (vietējais transports, telpu īre, biznesa partneru piesaiste, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas!

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Jūlija Marcinska, projektu vadītāja
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments
Eksporta veicināšanas nodaļa

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29568855
E-pasts: julija.marcinska@liaa.gov.lv

Iezīmes: