Uzņēmēju dalība Latvijas Republikas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Krievijas Federācijā Māra Riekstiņa vizītē Krievijā (Pleskavā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina piedalīties Latvijas uzņēmēju delegācijā Latvijas Republikas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Krievijas Federācijā Māra Riekstiņa kunga vizītē Pleskavā, Krievijas Federācijā, 2018. gada 24. - 26. oktobrī!

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulātu Pleskavā un LIAA partnerinstitūcijām Pleskavas apgabalā – Pleskavas Tirdzniecības un rūpniecības palātu.

Vizītes ietvaros paredzēts biznesa seminārs par ekonomiskās sadarbības iespējām ar Pleskavas apgabalu un uzņēmēju divpusējās tikšanās, kā arī būs iespējas apmeklēt 4.Starptautisko zinātniski praktisko konferenci, ko organizē Pleskavas Valsts universitāte «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ».

Sīkāk par vizītes galvenajiem ekonomiskajiem pasākumiem informēsim Jūs pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas.

Ieguvumi piedaloties vizītē:

  • individuālas biznesa tikšanās ar Pleskavas apgabala uzņēmējiem;
  • biznesa kontakti seminārā, kontaktbiržā;
  • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem;
  • informācija par Pleskavas apgabala biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem;
  • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem.

Informācija par Pleskavas apgabalu
Pleskavas (krievu: Псков) apgabals ir Latvijas un Krievijas robežapgabals, un tas ir bijis iemesls ciešas ekonomiskās sadarbības izveidošanai, it īpaši ar Latvijas pierobežas reģioniem. Latvija, līdzās Austrijai, Zviedrijai un Igaunijai ir viena no lielākajiem investoriem šajā apgabalā. Ekonomiskās attīstības veicināšanai netālu no Pleskavas ir izveidota Speciālā ekonomiskā zona „Mogļina” (Моглино). Kā reģiona priekšrocību var minēt arī tuvumu diviem lieliem Krievijas Federācijas ekonomiskās darbības centriem un noieta tirgiem – Sanktpēterburgai un Maskavai.

Pleskavā galvenās nozares ir tirdzniecība, apstrādes rūpniecība (mašīnbūve, iekārtu un elektroiekārtu ražošana, kokapstrāde, pārtikas pārstrāde, metālapstrāde), lauksaimniecība, kā arī transports un sakari. Pateicoties robežas tuvumam un nelielajam attālumam līdz Sanktpēterburgai, ir labi attīstīta transporta infrastruktūra.

Vairāk par reģiona ekonomiku un biznesa vidi iespējams izlasīt šeit.

2019. gadā Pleskavā notiks Starptautiskās Hanzas dienas, kas būtiski palielinās tūristu plūsmu uz reģionu. Gatavojoties šim pasākumam, jau tagad Pleskavā tiek veiktas ievērojamas investīcijas – federālais finansējums tiek novirzīts apgabalam un pilsētām.

Organizatoriskie jautājumi

Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus (transporta, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskos izdevumus).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transporta izdevumi: atkarībā no delegācijas lieluma un nepieciešamības, iespējams, tiks organizēts kopējs transports no Rīgas uz Pleskavu;
  • Viesnīca: cena par vienu nakti – apmēram 60-80 EUR
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: apmēram 100 EUR (vietējais transports, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).

(Visas izmaksa pozīcijas un summas ir provizoriskas.)

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Uz finansiālu 50% atbalstu vizītes ceļa (ne vairāk kā 3 personām) un dalības maksas izdevumiem programmas "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbība) ietvaros var pretendēt  komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. Pielikums, kā arī biedrības, nodibinājumi un ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni. Vairāk informācijas šeit.

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, + 371 29128382
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv

Iveta Strupkāja
LIAA pārstāvniecības Krievijā vadītāja
Ekonomikas ministrijas nozares padomniece
Latvijas Republikas vēstniecība Krievijas Federācijā
Čapligina iela 3, 115127, Maskava
Тālrunis / Fakss: +7 495 7301834
Моb.tālrunis: +7 925 5300477
E-pasts: iveta.strupkaja@liaa.gov.lv; ru@liaa.gov.lv

   

Iezīmes: