Uzņēmēju dalība Latvijas Republikas Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena vīzītē Zviedrijā (Stokholmā)

Aicinām piedalīties Latvijas uzņēmēju delegācijā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena kunga vizītē Stokholmā, Zviedrijā, kas norisināsies 2017. gada 14.-15. februārī.

Biznesa misijā aicināti piedalīties būvniecības nozares pārstāvji. 

Vizītes laikā paredzētas apaļā galda diskusijas, kurās piedalīsies Zviedrijas būvniecības asociācijas pārstāvji ar prezentāciju par tuvāko gadu plāniem būvniecībā, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, kas iepazīstinās diskusijas dalībniekus ar Latvijas būvniecības nozari. Pasākumā prezentācijas sniegs arī Latvijas uzņēmumi. Papildus tiek plānota neformālā tikšanās ar Zviedrijas nekustamā īpašuma attīstītājiem, kuru organizē uzņēmums SIA “Catella corporate finance” un tā direktors Aleksandrs Tralmaks.

Uzņēmumiem jāsedz ar vizīti saistītie izdevumi (aviobiļete, vietējais transports, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskie izdevumi). Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:Lūdzam interesentus dalībai uzņēmēju delegācijā pieteikties iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 3. februārim, aizpildot dalībnieku pieteikuma anketu angļu valodā. Aizpildīto anketu lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi valsts.vizites@liaa.gov.lv un oriģinālu lūdzu nogādāt LIAA (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442).

  • Aviobiļetes: Rīga-Stokholma-Rīga: apmēram 130 EUR
  • Viesnīca: cena par vienu nakti apmēram 150 EUR – 200 EUR par personu
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: apmēram 70 EUR – 100 EUR (organizatoriskie, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Ieguvumi, piedaloties vizītē:

  • Tikšanās ar Zviedrijas nekustamā īpašuma attīstītājiem
  • Kontakti ar Zviedrijas būvniecības nozares pārstāvjiem
  • Informācija par Zviedrijas būvniecības nozari un attīstības plāniem
  • Kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā dalības maksas, vizītes organizēšanas izmaksu un ceļa (transporta) izdevumu, segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir valsts amatpersonu vizītes dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos valsts amatpersonu vizītē, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Kontaktinformācija:
Elīze Janberga, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409. +371 26425900
E-pasts: elize.janberga@liaa.gov.lv