Uzņēmēju dalība Latvijas Republikas finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas vizītē Japānā (Tokijā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai uzņēmēju delegācijā Latvijas Republikas finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas darba vizītē Japānā, kas norisināsies 2017. gada 17.-19. janvārī. Vizītes datumi tiks precizēti – iespējama 1-3 dienu nobīde.

Vizīte plānota kā daudznozaru vizīte ar uzsvaru uz IT un Fin Tech nozarēm. Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar LIAA partnerinstitūcijām Tokijā.

Vizītes ietvaros paredzēts parakstīt nodokļu konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem. Papildus tiek plānoti tādi biznesa veicināšanas pasākumi kā apaļā galda diskusijas, individuālās tikšanās un citi pasākumi balstoties uz uzņēmēju interesēm.

Sīkāk par vizītes galvenajiem ekonomiskajiem pasākumiem informēsim Jūs pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas.

Ieguvumi piedaloties vizītē

  • individuālas biznesa tikšanās ar Tokijas uzņēmējiem
  • biznesa kontakti seminārā, kontaktbiržā
  • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem
  • informācija par Japānas biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem
  • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem

Lūgums interesentus dalībai Latvijas uzņēmēju delegācijā uz Tokiju pieteikties un informēt par uzņēmuma individuālajām interesēm iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 19. decembrim, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu angļu valodā. Aizpildīto pieteikuma anketu, lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pastu valsts.vizites@liaa.gov.lv, kā arī oriģinālu lūdzu nogādāt LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442.

Informācija par Japānu
Japāna ir augsti attīstīta valsts ar  piekto lielāko iekšzemes kopproduktu pasaulē, pēc IKP uz vienu iedzīvotāju tā ierindojas 43. vietā. Japānā ir maz dabas resursu, tādēļ tās ekonomika atkarīga no izejvielu importa. It sevišķi pēc 2011. gada zemestrīces un cunami, kad vajadzēja samazināt atomelektroenerģijas ražošanas jaudas, strauji palielinājās fosilā kurināmā imports. Japānā ir attīstīta autobūve un kuģu būvniecība, elektroiekārtu un sadzīves elektronikas ražošana, ķīmijas un tekstilrūpniecība. Japāna ir Latvijas 39. lielākais tirdzniecības partneris. Preču eksports uz Japānu 2015. gadā bija 39,6 milj. eiro, bet imports - 20,4 milj. eiro. Latvija uz Japānu eksportē pārsvarā koksnes izstrādājumus (61% no kopējā Latvijas preču eksporta uz Japānu), nākamās nozīmīgākās preču grupas ir minerālprodukti un augu valsts produkti. No Japānas Latvijā ieved pārsvarā mašīnas, mehānismus; elektriskās iekārtas, plastmasas un gumijas izstrādājumus, kā arī transportlīdzekļus. Latvijas ieņēmumi no pakalpojumu eksporta uz Japānu pērn bija 3,4 milj. eiro.

Organizatoriski jautājumi
Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus (transporta, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskos izdevumus).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transporta izdevumi (Aviobiļete Rīga - Tokija - Rīga(apmēram 850 EUR))
  • Viesnīca: cena par vienu nakti apmēram 150 EUR par personu
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: apmēram 200 EUR (organizatoriskie, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros)

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā dalības maksas, vizītes organizēšanas izmaksu un ceļa (transporta) izdevumu, segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir valsts amatpersonu vizītes dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos valsts amatpersonu vizītē, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Kontaktinformācija:
Jūlija Marcinska, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29568855
E-pasts: julija.marcinska@liaa.gov.lv

Iezīmes: