Uzņēmēju dalība Latvijas Republikas Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena vizītē Amerikas Savienotajās Valstīs (Čikāgā)

Aicinām piedalīties Latvijas uzņēmēju delegācijā Latvijas Republikas Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena vizītē Čikāgā, Amerikas Savienotajās Valstīs, kas norisināsies 2017. gada 25.-28. oktobrī.

Dalībai vizītē aicināti piedalīties šādu nozaru pārstāvji: pārtika, IT, transports un loģistika, farmācija un dzīvības zinātnes, būvniecība un kokapstrāde, mašīnbūve. Vienlaikus biznesa misijā aicināti piedalīties arī citu nozaru pārstāvji, kuriem jau patlaban ir aktuāli sadarbības projekti ASV.

Uzņēmumi dalībai delegācijā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā sniegtās informācijas un saskaņā ar konferences  “Spotlight Latvia: Gatveway to Business in Europe and Beyond” organizatoru lēmumu par uzņēmumu atbilstību konferences konceptam.

Vizītes programma:

25.10.17.               Izlidošana no Rīgas uz Čikāgu (ASV)
26.10.17.               Spotlight Latvia: Gateway to Business in Europe and Beyond Conference
                              (konferences mājas lapa: www.spotlightlatvia.com)
27.10.17.               Tiks precizēts
28.10.17.               Izlidošana no Čikāgas uz Rīgu

"Spotlight Latvia: Gatveway to Business in Europe and Beyond Conference" programma (angļu valodā)

"Spotlight Latvia: Gatveway to Business in Europe and Beyond Conference" faktu lapa (angļu valodā)

Konferenci organizē Ārlietu ministrija, Amerikas latviešu apvienība (ALA) un Latvijas goda konsuls Ilinoisas štatā Roberts Blumbergs. Konferences organizēšanā ir iesaistīti spēcīgi biznesa cilvēki. Plānots, ka konferencē no ASV puses piedalīsies 120 – 150 biznesa pārstāvji, kuri tiks aicināti atbilstoši uzņēmumiem, kas ir pieteikušies no Latvijas puses.

Lūdzam interesentus dalībai uzņēmēju delegācijā pieteikties iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. jūlijam, aizpildot dalībnieku pieteikuma anketu angļu valodā. Aizpildīto anketu lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi valsts.vizites@liaa.gov.lv un oriģinālu lūdzam nogādāt LIAA (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442).

Uzņēmumiem jāsedz ar vizīti saistītie izdevumi (aviobiļete, vietējais transports, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskie izdevumi). 

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Aviobiļetes Rīga-Čikāga-Rīga: robežās no 1000 EUR – 2000 Eiro par personu;
  • Viesnīca: 1 nakts aptuveni  150 - 270 EUR par istabu;
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: ap 150 EUR (vietējais transports, telpu īre, biznesa partneru piesaiste, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Ieguvumi piedaloties vizītē:

  • biznesa kontakti “Spotlight Latvia: Gateway to Business in Europe and Beyond” konferencē
  • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem
  • informācija par ASV biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem
  • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem

Kopš 2017. gada ASV darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība, kuru vada Toms Zvidriņš.  Lai kontaktētos ar pārstāvniecību, lūdzam rakstīt uz e-pastu toms.zvidrins@liaa.gov.lv vai zvanot pa telefonu +1 202 650 8122.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā dalības maksas, vizītes organizēšanas izmaksu un ceļa (transporta) izdevumu, segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir valsts amatpersonu vizītes dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos valsts amatpersonu vizītē, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Prezentācija:
Spotlight Latvia. Gateway to business in Europe and beyond.

Kontaktinformācija:
Elīze Janberga, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26425900
E-pasts: elize.janberga@liaa.gov.lv

Iezīmes: