Uzņēmēju dalība Latvijas Republikas zemkopības ministra Jāņa Dūklava vizītē Uzbekistānā (Taškentā)

Lai paplašinātu un stiprinātu ekonomiskās un uzņēmējdarbības iespējas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas, lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības, transporta un loģistikas nozaru uzņēmējus piedalīties uzņēmēju delegācijā Latvijas Republikas zemkopības ministra Jāņa Dūklava darba vizītē Uzbekistānā no 2017. gada 27. – 30. martam Taškentā.

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un partnerinstitūcijām Taškentā. Vizītes laikā plānots biznesa forums, uzņēmēju divpusējās/ nozaru tikšanās, kā arī Uzbekistānas uzņēmumu apmeklējumi. Sīkāk par vizītes galvenajiem ekonomiskajiem pasākumiem informēsim Jūs pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas.

Lūdzam interesentus dalībai uzņēmēju delegācijā pieteikties iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 27. februārim, aizpildot Dalībnieku pieteikuma anketu (krievu valodā). Aizpildīto anketu lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi valsts.vizites@liaa.gov.lv un oriģinālu lūdzu nogādāt LIAA (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442)!

Uzņēmumiem jāsedz ar vizīti saistītie izdevumi (aviobiļete, vietējais transports, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskie izdevumi).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Aviobiļetes: Rīga–Taškenta–Rīga: ap 500 EUR par personu;
  • Viesnīca: 1 nakts 120 EUR – 150 EUR par numuru;
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: ap 150 EUR (vietējais transports, telpu īre, biznesa partneru piesaiste, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Ieguvumi piedaloties vizītē:

  • individuālas biznesa tikšanās ar Uzbekistānas uzņēmējiem,
  • biznesa kontakti Uzbekistānas – Latvijas biznesa forumā un kontaktbiržā,
  • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem,
  • informācija par Uzbekistānas biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem,
  • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā dalības maksas, vizītes organizēšanas izmaksu un ceļa (transporta) izdevumu, segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir valsts amatpersonu vizītes dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos valsts amatpersonu vizītē, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv