Uzņēmēju dalība LR ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Krievijas Federācijā Astras Kurmes vizītē Krievijā (Jekaterinburgā)

Uzmanību! Vizītes datumi mainīti uz aprīļa pirmo nedēļu. Informācija tiks precizēta.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai uzņēmēju delegācijā Latvijas Republikas Ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Krievijas Federācijā Astras Kurmes kundzes vizītē Jekaterinburgā, Krievijas Federācijā, 2017. gada 4.-6. aprīlī.

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar LIAA partnerinstitūcijām Jekaterinburgā.

Vizītes programmas projekts (Datumi tiks precizēti)

1. dienaIzlidošana no Rīgas uz Jekaterinburgu
2. dienaBiznesa programma Jekaterinburgā:
 • Biznesa forums
 • Kontaktbirža vai apaļo galdu diskusija
 • Individuālās tikšanas un uzņēmumu apmeklējumi, balstoties uz uzņēmēju interesēm;
3. dienaBiznesa programma Jekaterinburgā
Izlidošana uz Rīgu

Sīkāk par vizītes galvenajiem ekonomiskajiem pasākumiem informēsim Jūs pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas.

Ieguvumi piedaloties vizītē;

 • individuālas biznesa tikšanās ar Jekaterinburgas uzņēmējiem
 • biznesa kontakti seminārā, kontaktbiržā
 • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem
 • informācija par Jekaterinburgas biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem
 • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem

Lūgums interesentus dalībai Latvijas uzņēmēju delegācijā uz Jekaterinburgu pieteikties un informēt par uzņēmuma individuālajām interesēm iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 12. janvārim, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu krievu valodā.  Aizpildīto pieteikuma anketu, lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pastu valsts.vizites@liaa.gov.lv, kā arī oriģinālu lūdzu nogādāt LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442.

Jekaterinburga (krievu: Екатеринбург) atrodas Urālu centrālajā daļā pie Isetas upes. Tā ir 4. lielākā pilsēta Krievijas Federācijā, Sverdlovskas apgabala centrs un galvenais rūpniecības un kultūras centrs visā Urālu federālajā apgabalā. Pilsēta ir nozīmīgs dzelzceļa mezgls un ietekmīgs mašīnbūves centrs. Galvenās nozares ir mašīnbūve un metālapstrāde, metalurģija, loģistika (dzelzceļš), bet perspektīvas sadarbībai atrodamas arī citās nozarēs, jo Sverdlovskas apgabals ir viens no ekonomiski attīstītākajiem reģioniem Krievijas Federācijā. Tā ir daudznozaru tirdzniecības misija ar uzsvaru uz transporta un loģistikas, metālapstrādes, izglītības, tekstila un dizaina, finanšu nozarēm.

Organizatoriski jautājumi:

Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus (transporta, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskos izdevumus).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

 • Transporta izdevumi
 • Viesnīca: cena par vienu nakti apmēram 80 EUR par personu
 • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: apmēram 100 EUR (organizatoriskie, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).

(Visas izmaksa pozīcijas un summas ir provizoriskas).

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā dalības maksas, vizītes organizēšanas izmaksu un ceļa (transporta) izdevumu, segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir valsts amatpersonu vizītes dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos valsts amatpersonu vizītē, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Kontaktinformācija:
Jūlija Marcinska, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29568855
E-pasts: julija.marcinska@liaa.gov.lv