Uzņēmēju dalība tirdzniecības misijā Moldovā (Belcos)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Vides un Reģionālās attīstības ministriju aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā Moldovas Ziemeļu reģiona dienu ietvaros 2016. gada 18.-23. oktobrī Belcos.

Moldova ir ekonomiski attīstīta valsts. Tās ekonomika ir cieši saistīta ar citām ES ekonomikām, īpaši ar Vāciju, kā arī ar Krieviju un Rumāniju. Tautsaimniecības lielāko daļu veido pakalpojumu sektors, mazāko - stabila rūpniecība un attīstīta lauksaimniecība. Galvenās nozares ir cukura, dažādu eļļu, citu pārtikas preču, tekstila izstrādājumu, lauksaimniecības iekārtu un citu iekārtu ražošana, kā arī tūrisms.

Moldova ir Latvijas 56. lielākais tirdzniecības partneris. Preču eksports 2015. gadā bija 12,1 milj. eiro, bet imports – 8,4 milj. eiro. Latvija uz Moldovu visvairāk eksportē ķīmiskos produktus, pārtikas preces un  mašīnas, mehānismus, elektriskās iekārtas. Latvijas pakalpojumu eksports uz Moldovu bija 1,4 milj. eiro, bet pakalpojumu imports – 2,6 milj.EUR.

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar Vides un Reģionālās attīstības ministriju un partnerinstitūcijām Moldovā. Vizītē plānota arī Latvijas vēstnieka Moldovas republikā dalība.

Plānotais misijas laika grafiks:

Otrdiena, 18 oktobris: došanās uz Moldovu (pārbrauciens no Kišiņevas uz Beļciem)
Trešdiena, 19.oktobris:  Biznesa forums un uzņēmēju divpusējās tikšanās Beļcos
Ceturtdiena, 20.oktobris: uzņēmumu apmeklējumi (dažādos Moldovas reģionos, atbilstoši uzņēmumu interesēm)
Piektdina, 21.oktobris: dalība pašvaldības delegācijas programmā (Maizes festivāls Ediņecā, Gastronomijas festivāls Dondušeņā, vizītes Moldovas centra un Dienvidu reģionos)
Sestdiena, 22.oktobris: uzņēmējdarbībai veltīts pasākums Kišiņevā
Svētdiena, 23.oktobris: atgriešanās Latvijā

Ieguvumi, piedaloties vizītē:

  • Individuālas tikšanās ar Moldovas uzņēmējiem;
  • Biznesa kontakti forumā; tikšanās ar nozaru uzņēmējiem;
  • Kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem;
  • Kontakti ar Latvijas uzņēmēju delegācijas dalībniekiem.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas un autobusu biļešu rezervēšanu.

Lūdzam interesentus dalībai Latvijas uzņēmēju delegācijā pieteikties iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 9. oktobrim, aizpildot Dalībnieku pieteikuma anketu(krievu valodā). Aizpildīto anketu lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi valsts.vizites@liaa.gov.lv un oriģinālu lūdzu nogādāt LIAA (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442).

Uzņēmumiem jāsedz ar vizīti saistītie izdevumi (aviobiļete, vietējais transports, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskie izdevumi).
Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Aviobiļetes Rīga-Kišiņeva-Rīga: ~300 Eiro par personu (lidojums ar pārsēšanos);
  • Viesnīca: 1 nakts ~70 EUR par personu;
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: ap 250 EUR (vietējais transports, telpu īre, biznesa partneru piesaiste, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).
    Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Komersanti var pretendēt uz atbalstu savu darbinieku aviobiļešu iegādei LIAA organizētajā vizītē iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā projektu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Papildus informācija par atbalsta programmu šeit!

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Kontaktinformācija:

Ieva Rubene, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26518628
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ieva.rubene@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

Iezīmes: