Pieteikšanās individuālajām tikšanām ar LIAA pārstāvniecību ārvalstīs vadītājiem 2018. gada 18. decembrī Rīgā

Ierašanās uz kontaktbiržu atbilstoši iepriekš sastādītam grafikam, kas tiek nosūtīts uz Jūsu e-pastu divas-trīs dienas pirms kontaktbiržas norises. Maksimālais tikšanos skaits vienam uzņēmumam ir 3. Vienas tikšanās ilgums - 20 minūtes. Ierasties var vairāki uzņēmuma pārstāvji.

Pieteikšanās individuālajām tikšanām
Ierobežotā laika dēļ katram uzņēmumam, neatkarīgi no pieteikto dalībnieku skaita, iespējams tikties ar ne vairāk kā 3 valstu pārstāvjiem. Lūdzu, norādiet valstis prioritārā secībā!
Informācija par Eiropas Biznesa atbalsta tīklu: www.een.lv/par-mums
Informācija par uzņēmumu
Kontaktinformācija
Lūdzu norādīt e-pasta adresi, lai saņemtu turpmāko informāciju par pasākumu!
Lūdzu apstipriniet norādīto e-pastu!
Lūdzu norādīt tālruņa numuru, lai pasākuma dienā nepieciešamības gadījumā ar uzņēmuma pārstāvi sazinātos!
Cita būtiska informācija
Piemēram, ja kontaktbiržā plāno piedalīties vairāki uzņēmuma pārstāvji, lūdzam norādīt arī citus e-pastus, uz kuriem izūtīt tikšanās grafiku.