Uzņēmēju dalība Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja Pildegoviča vizītē Etiopijā, Kenijā un Ganā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai uzņēmēju delegācijā Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja Pildegoviča vizītē Etiopijā, Kenijā un Ganā 2017. gada 23. -29. aprīlī.

Tirdzniecības misiju organizēs LIAA ciešā sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Vizītes laikā plānotas divpusējās uzņēmēju tikšanās, kā arī tikšanās atbildīgajās nozaru ministrijās un institūcijās.

Lūdzam interesentus dalībai uzņēmēju delegācijā pieteikties iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 19. aprīlim, aizpildot dalībnieku pieteikuma anketu angļu valodā. Aizpildīto anketu lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: valsts.vizites@liaa.gov.lv un oriģinālu, lūdzu, nogādāt LIAA (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442).

Uzņēmumiem jāsedz ar vizīti saistītie izdevumi (aviobiļete, vietējais transports, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskie izdevumi).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Aviobiļetes Rīga-Adisabeba-Nairobi-Akra-Rīga: ~3000 EUR par personu
  • Viesnīca: 5 naktis ~1000 EUR par personu
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: ap 200 EUR (vietējais transports, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros)

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Komersanti var pretendēt uz atbalstu savu darbinieku aviobiļešu iegādei LIAA organizētajā vizītē iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā projektu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Papildus informācija par atbalsta programmu.

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Kontaktinformācija:
Elīze Janberga, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26425900
Fakss: +371 67039401
E-pasts: elize.janberga@liaa.gov.lv