Uzņēmēju tirdzniecības misija Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja Pildegoviča vizītes ietvaros Saūda Arābijā

Tirdzniecības misija ir atcelta!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties tirdzniecības misijai uz Saūda Arābiju, kas norisināsies Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja Pildegoviča vizītes ietvaros 2016. gada 28. novembrī - 2.decembrī (vizītes norises laiks var mainīties).

Saūda Arābija ir Tuvo Austrumu valsts, kuras ekonomikas balsts ir milzīgasogļūdeņražu (naftas un dabasgāzes) rezerves. Tā ilglaicīgi ir lielākā naftas eksportētāja pasaulē un ieņēmumi no minerālo produktu eksporta veido 76% no kopējā valsts eksporta jeb 153 miljardus USD. Saūda Arābija ir Latvijas 34. lielākais tirdzniecības partneris. Preču eksports 2015. gadā bija 83,4 milj. eiro, bet imports neliels - 0,4 milj. eiro. Latvija uz Saūda Arābiju pārsvarā eksportē augu valsts produktus, galvenokārt labību - miežus un kviešus. Latvijas ieņēmumi no pakalpojumu eksporta uz Saūda Arābiju bija 2,2 milj. eiro, bet pakalpojumu imports netika reģistrēts.

Tirdzniecības misiju organizēs LIAA ciešā sadarbībā ar Saūda Arābijas uzņēmēju organizācijām. Vizītes laikā plānotas divpusējās uzņēmēju tikšanās un biznesa forums.

Lūdzam interesentus dalībai uzņēmēju delegācijā pieteikties iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 7. novembrim, aizpildot dalībnieku pieteikuma anketu angļu valodā. Aizpildīto anketu lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi valsts.vizites@liaa.gov.lv un oriģinālu, lūdzu, nogādāt LIAA (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442).

Uzņēmumiem jāsedz ar vizīti saistītie izdevumi (aviobiļete, vietējais transports, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskie izdevumi).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Aviobiļetes Rīga-Rijāda-Rīga: ~700 Eiro par personu;
  • Viesnīca: 1 nakts ~200 EUR par personu;
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: ap 350 EUR (vietējais transports, telpu īre, biznesa partneru piesaiste, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).
  • Vīzas izmaksas Saūda Arābijā ir 500 EUR.

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Ir ieplānots apvienot vizītes uz Kuveitu un Saūda Arābiju.

Komersanti var pretendēt uz atbalstu savu darbinieku aviobiļešu iegādei LIAA organizētajā vizītē iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā projektu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Papildus informācija par atbalsta programmu.

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Kontaktinformācija:
Jūlija Marcinska, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29568855
Fakss: +371 67039401
E-pasts: julija.marcinska@liaa.gov.lv

Iezīmes: