Uzņēmēju tirdzniecības misija Ķīnā Latvijas dienu "Taste Latvia" laikā (Pekinā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar LR Ekonomikas ministriju, LR Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas vēstniecību Ķīnas Tautas Republikā organizē Latvijas dienas Pekinā "Taste Latvia", kas norisināsies 2016. gada 4.-17.septembrī.

Latvijas dienu mērķis ir sekmēt tirgū jau esošo produktu atpazīstamību, jaunu ražotāju ienākšanu tirgū, kā arī iepazīstināt attiecīgās valsts iedzīvotājus ar Latvijas kultūru un mākslu. 

Latvijas dienas "Taste Latvia" šogad notiek jau sesto gadu pēc kārtas. Pirms tam Latvijas dienas "Taste Latvia” ir notikušas Igaunijā, Azerbaidžānā, Maskavā, Somijā, Itālijā un citur.

Latvijas dienu ietvaros notiks virkne pasākumu, kuru laikā Pekinas iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja tuvāk iepazīties ar šodienas Latviju (programma tiks saskaņota tuvākajā laikā).

Pekinas centrā, pie lielveikala SOGO tiks izveidota konteineru pilsētiņa – "Taste Latvia", kur konteinerus paredzēts pārveidot par tirdzniecības vietām, radošajām darbnīcām, galerijām un bērnu rotaļu laukumiem.

Plānots arī izvietot un marķēt produktus ar vienoto "Taste Latvia" zīmolu vairākos Pekinas lielveikalos, lai pastiprinātu klātbūtnes faktoru visā pilsētā.

Latvijas dienu ietvaros tiks organizētas augsta līmeņa tikšanās, uzņēmēju apaļais galds. Apaļā galda ietvaros uzņēmējiem būs iespēja tikties ar potenciālajiem sadarbības partneriem, pārrunāt aktuālos biznesa jautājumus. Delegācijas dalībnieki ir aicināti apmeklēt Latvijas dienu 'Taste Latvia" atklāšanas pieņemšanu.

Latvijas dienās aicinām piedalīties pārtikas ražotājus, dizaina un mājsaimniecības priekšmetu ražotājus, modes preču ražotājus, kā arī amatniekus un radošo darbnīcu organizatorus.

Dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Lidojumi (Rīga-Pekina-Rīga) un vietējais transports (700 EUR)
  • Viesnīca (80 EUR/nakts)
  • Ķīnas Tautas Republikas vīza (60 EUR)
  • Transporta un loģistikas pakalpojumi (500 EUR)
  • Produktu preču zīmes reģistrēšana (300 EUR)
  • Produktu uzglabāšanas pakalpojumi (pārtikas produktiem) (200 EUR)
  • Produktu atmuitošanas izmaksas (atkarībā no muitas nodevām konkrētajai produktu grupai vidēji 10% - 20%, no preču vērtības).

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir pasākumu dalībnieki, vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos vizītes ietvaros, pēc dalības vizītē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Uz atbalstu dalībai pasākumā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
Fakss: +371 67039401
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv

Kaspars Rožkalns, pārstāvniecības vadītājs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Ķīnā (Šanhajā)
Unit 2204, Shui On Plaza, 333 Huai Hai Zhong Road, Shanghai, 200021, China
E-pasts: kaspars.rozkalns@liaa.gov.lv