Uzņēmēju dalība Latvijas Republikas vēstnieka Krievijas Federācijā Māra Riekstiņa vizītē Tatarstānas Republikā (Kazaņā, Krievijas Federācijā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus piedalīties uzņēmēju delegācijā Latvijas Republikas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Krievijas Federācijā Māra Riekstiņa vizītē Kazaņā (Tatarstānas Republika), Krievijas Federācijā, kas norisināsies 2019. gada 9. - 11. septembrī.

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar LIAA partnerinstitūcijām Tatarstānas Republikā – Tatarstānas Republikas Rūpniecības un tirdzniecības ministriju un Tatarstānas Republikas Tirdzniecības un Rūpniecības palātu.

Vizīšu ietvaros paredzēti tādi biznesa pasākumi, kā biznesa seminārs, kontaktbirža vai apaļā galda diskusijas, individuālās tikšanās un uzņēmumu apmeklējumi (balstoties uz uzņēmēju interesēm), u.c.

Ja uzņēmēju delegācijā piesakās divi vai vairāk tūrisma nozares uzņēmumi, ir plānots organizēt atsevišķu tūrisma semināru, lai popularizētu Latviju kā pievilcīgu tūrisma galamērķi.

Ieguvumi piedaloties vizītēs:

  • individuālas biznesa tikšanās ar Kazaņas un Tatarstānas Republikas uzņēmējiem;
  • biznesa kontakti seminārā, kontaktbiržā;
  • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem;
  • informācija par Tatarstānas Republikas biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem;
  • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem.

Lūgums interesentus dalībai Latvijas uzņēmēju delegācijā uz Kazaņu pieteikties un informēt par uzņēmuma individuālajām interesēm iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 5. augustam, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu krievu valodā. Aizpildīto pieteikuma anketu, lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pastu valsts.vizites@liaa.gov.lv, kā arī oriģinālu nogādāt LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442.

Vairāk par Tatarstānas Republikas ekonomiku lasīt šeit.
Prezentācija. Tatarstānas Republika - reģiona līderis.

Vairāk par atbalstu dalībai tirdzniecības misijās: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u/tirdzniecibas-misijas

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Organizatoriskie jautājumi

Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus (transporta, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskos izdevumus).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transporta izdevumi: avio biļete Rīga – Kazaņa – Rīga – apmēram 350 EUR;
  • Viesnīca: cena par vienu nakti – apmēram 70-90 EUR;
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: apmēram 200 EUR (vietējais transports, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).

(Visas izmaksa pozīcijas un summas ir provizoriskas.)

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Uzņēmēju delegācijas dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā dalības maksas un ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, pēc dalības tirdzniecības misijā iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas par de minimis atbalstu - šeit.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi!

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, + 371 29128382
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv

Iveta Strupkāja
LIAA pārstāvniecības Krievijā vadītāja
Ekonomikas ministrijas nozares padomniece
Latvijas Republikas vēstniecība Krievijas Federācijā
Čapligina iela 3, 115127, Maskava
Тālrunis / Fakss: +7 495 7301834
Моb.tālrunis: +7 925 5300477
E-pasts: iveta.strupkaja@liaa.gov.lv; ru@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

   

Iezīmes: