Zaļo tehnoloģiju inkubatora uzņēmumu apmācības "FieldTest:Norway" novērtēšanas anketa

2017. gada 20.-22. martā Tronheimā, Norvēģijā

Lai novērtētu un uzlabotu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, lūdzam Jūs aizpildīt šo anketu!
Lūdzu, novērtējiet zemāk minētos apgalvojumus par semināra prezentācijām!
Kā Jūs uzzinājāt par šo semināru?
Kādas semināra tēmas Jūs varētu interesēt?
Informācija par semināra dalībnieku
(šo informāciju var nenorādīt un tādejādi iesniegt anketu anonīmi)