Pētījuma "Latvijas prognožu dokuments par atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas patēriņa sasniegšanā līdz 2020. gadam" atskaite

(PDF, 525 KB) 2009