Pētījums "Jaunu produktu izstrāde Latvijas uzņēmumos"

(PDF, 324 KB) 2010