Pētījums par biodegvielas piemaisījumu ietekmi uz arktisko dīzeļdegvielu