Pētījums "Programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" ietekme uz sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību valsts un reģionālajā līmenī"

(PDF, 1.68 MB) 2011