Piešķirts papildus Eiropas Savienības fondu finansējums mājokļu renovācijai 15 miljonu latu apmērā

Ministru kabinets 18. septembrī  apstiprināja papildus finansējuma piešķiršanu 15 miljonu latu apmērā aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai.

"Arvien lielākai sabiedrības daļai "energoefektivitāte" vairs nav svešvārds, bet gan ikdienas dzīves sastāvdaļa un iespēja samazināt ikdienas tēriņus. Savu labklājību varam vairot gan nopelnot naudu, gan arī to neiztērējot. Energoefektivitāte ir mūsu iespēja lieki netērēt un ietaupīt. Atbilstoši mūsdienu prasībām siltinātās mājas siltuma enerģijas ietaupījums var sasniegt pat 60%, bet vidēji tie ir 30-40%. Tas nozīmē ne tikai krietni mazākus izdevumus iedzīvotājiem, bet arī mazāku negatīvo ietekmi uz vidi un mazāku energoresursu importu. Papildu finansējums mājokļu renovācijas aktivitātē ļaus nosiltināt vēl vairākus simtus daudzdzīvokļu māju visā Latvijā, tūkstošiem mājsaimniecību samazinot izdevumus par siltumu," norāda ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Vienlaicīgi ar papildus finansējuma piešķiršanu veiktas arī izmaiņas aktivitātes īstenošanas nosacījumos:

  1. Turpmāk aktivitātes ietvaros atbalstāma ēkas energoresursu rekuperācijas sistēmas uzstādīšana un ēkas esošo inženierkomunikāciju sistēmu atvirzīšana no siltināmās virsmas;
  2. Projekta iesniegumam nav jāpievieno būves inventarizācijas lieta;
  3. Projekta iesniegumam ir jāpievieno līgums par tehniskā projekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādi un siltumenerģijas piegādātāja izziņa par ēkas siltumenerģijas patēriņu.

Detalizēti ar šodien Ministru kabineta (MK) apstiprinātajiem grozījumiem MK 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām" var iepazīties MK mājas lapā šeit.

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātes projektu atlases devītajā kārtā noslēgsies šī gada 30. septembrī, savukārt projektu pieņemšana desmitajā projektu iesniegumu atlases kārtā tiks uzsāktā šī gada 1. oktobrī.

Līdz 2012. gada 12. septembrim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) kopumā saņēmusi 1087 projektu iesniegumus līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu māju renovācijai.
Visvairāk projektu iesniegumu aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros saņemts no Kurzemes (298) un Vidzemes (257), attiecīgi no Rīgas reģiona saņemti 208 projektu iesniegumi, no Zemgales – 179, Rīgas – 97 projektu iesniegumi. Joprojām reģions ar viszemāko aktivitāti ir Latgale ar 48 iesniegtajiem projektiem. Aktīvākās pilsētas ir Liepāja (150), Valmiera (105) un Ventspils (74).

Aktivitātes ietvaros līdz šī gada 12. septembrim ar LIAA ir noslēgti 436 līgumi par atbalsta piešķiršanu daudzdzīvokļu māju renovācijai; līdzfinansējuma apmērs šiem projektiem ir 27,79 miljoni latu.
Līdz š.g. jūnijam pilnībā pabeigta 121 daudzdzīvokļu mājas siltināšana, projektu īstenotājiem atmaksājot ERAF līdzfinansējumu 5`030`370,20  latu apmērā. Renovēto māju e-karte aplūkojama šeit.

Lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas ietaupījumu, aicinām projektu īstenotājus īpašu vērību pievērst profesionālu speciālistu piesaistei gan projekta sagatavošanas laikā, gan renovācijas darbu īstenošanas posmā, un mājai atbilstošāko tehnisko risinājumu izvēlei.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA un Ekonomikas ministrijas mājas lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot www.vimeo.com/dzivosiltak un www.youtube.com/siltinam.