Saites

Latvijas Valsts prezidents 

Ministru kabinets

Saeima

Aizsardzības ministrija

Ārlietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

​​​​Zemkopības ministrija

Valsts kontrole

Informācija par valsts vērtspapītiem – krājobligācijām www.krajobligacijas.lv

Informācija par Eiropas Savienības fondiem www.esfondi.lv

Reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri:

Latvijas Valsts portāls www.latvija.lv
Portālā vienkopus ir pieejama informācija par valsts un pašvaldību pakalpojumiem, kas apkopota kataloga formā un ļauj interesentiem atrast sev nepieciešamo informāciju par publisko pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, saistītajiem maksājumiem, kā arī saiti uz pakalpojuma saņemšanas resursu.