Sāksies reģionālo forumu cikls "Industriālā politika un atbalsts uzņēmējiem"

Š.g. 9. novembrī Rēzeknē, klātesot ekonomikas ministram Danielam Pavļutam un finanšu ministram Andrim Vilkam, notiks pirmais no Ekonomikas ministrijas organizētajiem reģionālajiem forumiem "Industriālā politika un atbalsts uzņēmējiem". Reģionālo forumu mērķis ir iepazīstināt ar Nacionālās industriālās politikas uzdevumiem un mērķiem, kā arī virzieniem mērķtiecīgām ekonomikas struktūras izmaiņām, kā arī ieskicēt Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda prioritātes.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu dokumenta izstrāde tuvojas noslēgumam un tās pamatprincipi ir iestrādāti valdības apstiprinātajā Nacionālā attīstības plāna projektā. Tomēr izšķirošs posms turpmākajā procesā būs visu pušu mērķtiecīgs un koordinēts darbs, lai industrializāciju iedzīvinātu praksē visā Latvijā. Tā nebūs vienīgi valdības un iesaistīto ministriju atbildība, bet liels darbs un atbalsts tiek gaidīts arī no citiem spēlētājiem, īpaši, pašvaldībām, jo tieši to teritorijās uzņēmēji veido un attīsta savas ražotnes, nodarbina iedzīvotājus un arī maksā daļu nodokļu. Reģionālo forumu mērķis ir skaidrāk iezīmēt un diskutēt par Nacionālās industriālās politikas rīcības virzieniem, kas noteiks arī Ekonomikas ministrijas prioritātes nākamajā ES struktūrfondu plānošanas periodā."

Foruma dalībniekiem būs iespēja noklausīties ekonomikas ministra D. Pavļuta lekciju par industriālās politikas perspektīvām Latvijā un finanšu ministra A. Vilka lekciju par ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda prioritātēm uzņēmējdarbības attīstībai. Foruma laikā notiks arī diskusija par Latgales reģiona attīstības perspektīvām industriālās politikas kontekstā nākošajā plānošanas periodā.

"Pie uzņēmējiem nonāk nozīmīgas ES fondu investīcijas. Šajā periodā no 3,2 miljardiem latu vairāk nekā pusmiljards latu novirzīts uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanai, un arī nākamajā periodā ES fondu atbalsts uzņēmējiem nemazināsies. Īpaši svarīgi, ka šis atbalsts ir pieejams visos Latvijas reģionos. Ikviens ražojošs uzņēmums Latvijā ir nozīmīgs, un šie uzņēmumi ir galvenais mūsu tautsaimniecības izaugsmes dzinējspēks," norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Pasākuma otrajā daļā interesenti tiks informēti par aktuālajām uzņēmējdarbības atbalsta programmām. Forumā piedalīsies Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, Latvijas Garantiju aģentūras, Hipotēku bankas, riska kapitāla fonda "BaltCap", Nodarbinātības valsts aģentūras, Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latgales Biznesa inkubatora un Ekonomikas ministrijas pārstāvji. Interesentiem būs iespēja noklausīties prezentācijas par aktuālajām atbalsta programmām, kā arī tikties ar lektoriem kontaktbiržā, lai pārrunātu neskaidros jautājumus.

Forums "Industriālā politika un atbalsts uzņēmējiem" notiks š.g. 9. novembrī plkst. 10.00 radošajā centrā "Zeimuļs" (Rēzekne, Krasta iela 31). Dalībai forumā un kontaktbiržā lūgums pieteikties elektroniski interneta vietnē http://goo.gl/wJpKh vai Ekonomikas ministrijā (67013240, uznemejuforums@em.gov.lv).

Foruma dienas kārtība publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā šeit. Forums tiek organizēts sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Rēzeknes Uzņēmēju biedrību.

Nākošie forumi "Industriālā politika un atbalsts uzņēmējiem" šogad notiks 30. novembrī Kuldīgā un 14. decembrī Valmierā, savukārt 2013. gada 1. ceturksnī – Zemgalē un Rīgā.