1. vieta kategorijā „Eksportspējīgākais komersants 2009” mazo komercsabiedrību grupā – Dīlers, SIA

SIA „Dīlers” specializējas otrreizējā alumīnija sakausējumu ražošanā, kā arī sekmīgi nodarbojas ar melno un krāsaino metālu lūžņu tirdzniecību un pārstrādi un sadzīves un bīstamo atkritumu utilizāciju. Uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir Vācija, taču, apgūstot arvien jaunus noieta tirgus, 2008. gadā Dīlers produkciju eksportēta jau uz 10 valstīm. Uzņēmums nopietnu uzmanību velta ne tikai ražošanas apjomu palielināšanai, bet arī jauno tehnoloģiju ieviešanai, darba drošībai, vides aizsardzībai un patērējamo energoresursu līmeņa pazemināšanai. 2007. gadā tika veikta iekārtu, energosistēmas, ventilācijas un filtrācijas sistēmu rekonstrukcija, savukārt 2009. gadā tika nodota ekspluatācijā jauna rūpnīca.

http://www.dilers.lv