1. vieta kategorijā „Eksportspējīgākais komersants 2009” lielo un vidējo komercsabiedrību grupā – Livonia Print, SIA

SIA „Livonia Print” izgatavo vienkrāsu un krāsainas grāmatas mīkstos un cietos vākos ar dažādām papildus apstrādes opcijām. Grāmatu iespiešanā tiek aptvertas gandrīz visas grāmatu pielietojuma grupas  sākot ar mācību grāmatām, ceļojumu literatūru, vārdnīcām un romāniem, līdz pat ļoti augstas kvalitātes mākslas albumiem. Iespieddarbi tiek eksportēti uz Norvēģiju, Zviedriju, Vāciju, Dāniju, Īslandi un daudzām citām Eiropas valstīm.

http://www.livoniaprint.lv