Atzinība kategorijā „Eksportspējīgākais komersants 2009” mazo komercsabiedrību grupā – M.A.R.I.D. I, SIA

SIA „M.A.R.I.D. I” ir izstrādājusi „Quick Teacher” un „Slova Begom” svešvalodu apguves programmas latviešu, lietuviešu, vācu, krievu, poļu, japāņu un ķīniešu valodās runājošiem lietotajiem. Tiek izstrādātas arī programmas bulgāru, kazahu un čehu valodā runājošiem lietotājiem. Kā rūpīgs skolotājs programma „Quick Teacher” palīdz apgūt svešvalodu. Tā kontrolē vārdu pareizrakstību, palīdz izkopt labu izrunu, novērš valodas barjeru, kā arī palīdz uzsākt runāt svešvalodā.

http://www.quickteacher.eu