3. vieta kategorijā „Inovatīvākais produkts 2009” – Metrum, SIA

Konkursam pieteiktais produkts – aeronavigācijas šķēršļu kartēšana

SIA „Metrum” ir starptautiska mērniecības, plānošanas, konsultāciju un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu izstrādes un tām nepieciešamās datu iegūšanas kompānija. Ar uzņēmuma lidmašīnu iegūtie aerofoto un lāzerskenēšanas dati tiek izmantoti gan izpildot klasiskos topogrāfijas pasūtījumus, gan izstrādājot detālplānojumus. Metrum ir vienīgā kompānija Eirāzijā, kas ir sagatavojusi tehnoloģisko risinājumu shēmu, lai varētu veikt lidlauka apkārtnē aeronavigācijai bīstamo objektu apsekošanu, uzskaiti un kartēšanu, ievērojot Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas 14. un 15. pielikuma prasības.

http://www.metrum.lv