Arhīvs

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par Tūrisma departamenta agrāk īstenotajiem vai atbalstītajiem projektiem.

ERAF projekts
Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi EDEN
Kvalitātes paaugstināšana tūrismā
Agora 2.0
EDEN konkurss "Tūrisms un vietējā gastronomija"