Tūrisma produktu veidošana

TAVA sadarbībā ar Latvijas Lauku tūrisma asociāciju „Lauku Ceļotājs” 2010. gada nogalē organizēja apmācību semināru ciklu par tūrisma produktu veidošanu.

Iniciatīva par šādām apmācībām nāca no TAVA, kas saskaņā ar Latvijas tūrisma mārketinga stratēģiju 2010.-2015.gadam, noteikusi, ka viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir attīstīt un paplašināt Latvijas tūrisma piedāvājumu, kas būtu saistošs gan vietējiem, gan ārvalstu tūristiem.

Apmācību semināru programmas ir veidotas ņemot vērā galvenos Latvijas tūrisma resursus un to izmantošanas iespējas dabas, kultūras, gastronomijas un aktīvo tūrisma produktu veidošanā, kā arī veicinot pievilcīga piedāvājuma attīstību ārpus Rīgas - Latvijas reģionos. Katrā seminārā ir iekļauta informācija par attiecīgo produktu mārketingu un virzīšanu tirgū.

Velotūrisma plānotāja un pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmata ir veidota Latvijas-Igaunijas pārrobežu projekta ietvaros "Ar velosipēdu pa Vidzemi un Dienvidigauniju".