Pētījumi

TAVA veiktie pētījumi
pdf-icoLielbritānijas izejošā tūrisma apskats (2016)
pdf-icoNorvēģijas izejošā tūrisma apskats (2016)
pdf-icoNīderlandes izejošā tūrisma apskats (2016)
pdf-icoLietuvas izejošā tūrisma apskats (2016)
pdf-icoVācijas izejošā tūrisma apskats (2016)
pdf-icoSomijas izejošā tūrisma apskats (2016)
pdf-icoZviedrijas izejošā tūrisma apskats (2016)
pdf-icoIgaunijas izejošā tūrisma apskats (2016)
pdf-icoAugsti prioritāro tūrisma tirgu pētījumi. Kvalitatīvā pētījuma rezultātu analīze (2016)
pdf-icoĀrvalstu tūristu aptauja (2012)
pdf-icoĀrvalstu tūristu aptauja (2010)
pdf-icoĀrvalstu tūristu aptauja (2009)
pdf-icoĀrvalstu tūristu aptauja (2009) - pa valstīm
pdf-icoĀrvalstu tūristu aptauja (2008)
pdf-icoĀrvalstu tūristu aptauja Latvijā (2007, TAVA sadarbībā ar LU)
pdf-icoĀrvalstu tūristu aptauja Latvijā (2007, TAVA sadarbībā ar LU) - papildus analīze
pdf-icoTūrisma produkta izpētes mārketinga pētījums 1.daļa, Vācija (2005)
pdf-icoTūrisma produkta izpētes mārketinga pētījums 2.daļa, Krievija (2005)
pdf-icoTūrisma produkta izpētes mārketinga pētījums 4.daļa, Lielbritānija (2005)
pdf-icoTūrisma produkta izpētes mārketinga pētījums 6.daļa, Itālija (2005)
 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījumi
pdf-icoKultūras ietekme uz tūrismu (2009) (angļu valodā)
pdf-icoInovācijas tūrismā (2009) (angļu valodā)
 
Citu organizāciju pētījumi, pārskati un datu bāzes
pdf-icoFeasibility Study Report 2009 | JTB Business World Tokyo (angļu valodā)
pdf-icoLR Ekonomikas ministrijas publicētie pētījumi
pdf-icoLR Ekonomikas ministrijas sagatavotais "Pārskats par tūrisma attīstību Latvijā 2008. gadā"
pdf-icoLR Centrālās statistikas pārvaldes informatīvie apskati
pdf-icoRīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centra tūristu aptaujas
pdf-icoEiropas Ceļojumu komisijas publicētie pētījumi un pārskati
pdf-icoEurostat aptauja par eiropiešu attieksmi pret ceļošanu
pdf-icoEurostat pārskats "Tūrisms Eiropā: pirmie 2009. gada rezultāti"
pdf-icoTourMIS tūrisma statistikas datu bāze
pdf-icoPasaules tūrisma organizācijas (WTO) pārskati
pdf-icoPasaules ceļojumu un tūrisma padomes (WTTC) valstu ekonomiskie pārskati
pdf-ico"EyeforTravel Research" tūrisma pētījumu bibliotēka
pdf-icoAmadeus pētījums "Future Traveller Tribes 2020"
pdf-icoETC tirgus profili (2010. gads)
pdf-ico"DnB NORD Latvijas barometra" pētījums Nr. 30 (27.10.2010). Tūrisms.