Atbalsta programmas uzņēmējiem

Uzņēmējiem pieejamie atbalsta instrumenti

 Iespēja pieteikties Eiropas Kosmosa aģentūras projektiem (06.01.2017)


Noderīgas saites:

ES fondi 2014-2020

Plānotie Ekonomikas ministrijas (EM) atbalsta pasākumi

EM atbalsta pasākumiem izstrādātie normatīvo aktu projekti

Atbalsts biznesa uzsākšanai un attīstīšanai

Atbalsts eksportam
LIAA eksporta pakalpojumi

Uzņēmējdarbības attīstības atbalsta programmas
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

ERASMUS jaunajiem uzņēmējiem
Erasmus-entrepreneurs.eu

Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei
Lauku atbalsta dienests

Nodarbinātības pakalpojumi
Nodarbinātības valsts aģentūra

"Horizonts 2020" (pētniecības un inovācijas programma)
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā

Biznesa (startup) akselerators "Commercialization Reactor"
Commercializationreactor.com

Startup informatīvā platforma "Labs of Latvia"
Labsoflatvia.com


Atbalsts sadarbības veidošanai

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN)
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā

Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 
Baltijas jūras reģiona programma
Starpreģionu sadarbības programma "Interreg Europe"

EUREKA
Valsts Izglītības un attīstības aģentūra


Aizdevumi un garantijas

Mezanīna aizdevumi
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Kredītu garantijas
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Eksporta kredītu garantijas
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"


Riska kapitāla fondi

"ZGI-3" riska kapitāla fonds
SIA "ZGI Capital"

"FlyCap" Latvijas riska kapitāla fonds
SIA "FlyCap AIFP"

"Expansion Capital" riska kapitāla fonds
SIA "Expansion Capita AIFP"

"BaltCap" riska kapitāla fonds
SIA "BaltCap AIFP"

Sēklas un starta kapitāls
SIA "AIFP Imprimatur Capital Fund Management"