Lietvedība

Lietvedības organizācijas vispārējās prasības

Ar 2010. gada 1. jūliju Latvijā stājās spēkā Dokumentu juridiskā spēka likums. Līdz ar to spēku zaudē 1996. gada 1. jūlija Latvijas Republikas Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

Lietvedības procesa shēma

Lai izveidotu uzņēmuma un likumdošanas prasībām atbilstošu vienkāršotu lietvedības sistēmu un tās ieviešanu var veikt sekojošā secībā:

1. posms. Dokumentu apgrozības sistēmas izveidošana.
2. posms. Dokumentu reģistrācijas sistēmas izveide.
3. posms. Uzņēmuma arhīva darba organizācija.

Lietvedība un grāmatvedības vešana

Lietvedības un grāmatvedības vešana uzņēmumā parasti tiek uzticēta ofisa menedžerim, sekretārei un grāmatvežiem.

Dažkārt ar grāmatvedību jeb grāmatvedības uzskaiti nodarbojas pats uzņēmuma vadītājs, gada beigās meklējot palīdzību pie grāmatvedības speciālistiem. Šajā brīdī ļoti daudzas lietas jau ir piemirsušās un ir grūti restaurēt to vai citu notikušo procesu. Taču precīzs grāmatvedības dokumentu uzskaitījums ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu iegūt precīzus grāmatvedības datus atskaitēm.

Tāpēc visbiežāk, ja uzņēmums nav liels, ir pat ieteicams izmantot konsultantu pakalpojumus grāmatvedības vešanai.

Katrā uzņēmumā visi attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības reģistri, inventāra saraksti, gada pārskati un to pielikumi, kā arī grāmatvedības organizācijas dokumenti (kontu plāni, kodifikatori u.c.) sistemātiski jāsakārto un jāuzglabā uzņēmuma arhīvā.

Glabāšanas laiks ir:

  • Gada pārskatiem un to pielikumiem, kā arī galvenajai grāmatai – 10 gadi. Pēc tam tie nododami Valsts arhīvos;
  • Inventāra sarakstiem, grāmatvedības reģistriem un grāmatvedības organizācijas dokumentiem – 10 gadi;
  • Attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem – 75 gadi;
  • Pārējiem attaisnojuma dokumentiem – 5 gadi.

Uzņēmuma likvidācijas gadījumā turpmāko uzņēmuma arhīva uzglabāšanas kārtību nosaka likvidācijas komisija, saskaņojot to ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju.

Par uzņēmuma arhīva saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs. Papildus informāciju meklējiet Latvijas Republikas tiesībaktu datubāzē  www.likumi.lv un likumā "Par grāmatvedību".