Nodokļi

Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu regulē likums “Par nodokļiem un nodevām”, un tas ir uzskatāms par nodokļu un nodevu “jumta” likumu.

Tas nosaka vispārējos nodokļu un nodevu sistēmas piemērošanas principus, kā arī nodokļu un nodevu veidus, nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību, nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumus un atbildību; nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību, nodokļu un nodevas administrācijas tiesības, pienākumus un atbildību, nodokļu un nodevu iekasēšanu un piedziņu, atbildību par nodokļu likumu pārkāpšanu, nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Latvijā ir noteikti 15 nodokļi, kurus uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa likumu:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
 • Mikrouzņēmumu nodoklis;
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis;
 • Nekustamā īpašuma nodoklis;
 • Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Akcīzes nodoklis;
 • Muitas nodoklis;
 • Dabas resursu nodoklis;
 • Izložu un azartspēļu nodoklis;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;
 • Elektroenerģijas nodoklis;
 • Solidaritātes nodoklis;
 • Subsidētās elektroenerģijas nodoklis;
 • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.
 
Netiešie nodokļi

Muitas nodoklis

Akcīzes nodoklis

Pievienotās vērtības nodoklis

Tiešie nodokļi

Mikrouzņēmumu nodoklis

Viens no Mikruzņēmumu atbalsta programmā iekļautajiem uzdevumiem bija bezmaksas grāmatvedības datorprogrammu izstrāde. Lai atvieglotu grāmatvedības kārtošanu mikrouzņēmējiem, Ekonomikas ministrija sadarbība ar privāto un nevalstisko sektoru noslēdza vienošanos par sadarbību ar vairākiem grāmatvedības datorprogrammu pakalpojumu sniedzējiem. Informācija par visām programmām apkopota arī Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Dabas resursu nodoklis

Valsts Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Uzņēmuma ienākumu nodoklis

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

Izložu un azarta spēļu nodoklis

Elektroenerģijas nodoklis

Visi nodokļi pieejami šeit.