Uzņēmumu komandējumi ārkārtējās situācijas laikā

Saskaņā ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, satiksmes ministrs var izdarīt izņēmumus, piešķirot atļaujas izpildīt starptautiskos pasažieru pārvadājumus ārkārtējās situācijas laikā, kad atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Satiksmes ministrs lēmumus pieņem par katru reisu atsevišķi pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas, tāpēc svarīgi saprast cik liela ir to nepieciešamība.

Svarīgi! Privātpersonu braucieni netiks apstiprināti, kā arī pārvadātājiem netiks nodotas tās anketas, kurās nebūs korekti norādīti visi nepieciešamie dati! 
Ja anketu aizpildījāt kā pašnodarbinātā persona, kas reģistrēta ārpus Latvijas Republikas, papildus uz e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv nepieciešams atsūtīt ieskanētu reģistrācijas apliecību. Pretējā gadījumā pieteikums netiks apstiprināts.

Aicinām tos uzņēmējus, kuriem ir nepieciešama darbaspēka migrācija, aizpildīt anketu:


(ej.uz/Komandejumu_anketa)

Pēc informācijas apstrādes par uzņēmumu plānotajiem komandējumiem, informācija vienas darba dienas laikā tiks nodota tālāk pārvadātājiem.

Iespēju robežās tiks organizēti starptautiskie pasažieru pārvadājumi uz valstīm, kuras atļāvušas pasažieru plūsmu un kurām ir pietiekams pieprasījums.

Informācija par atļautajiem starptautiskajiem pasažieru komercreisiem: http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=9533

Svarīgi! Pēc ierašanās Latvijā ikvienam ir jāievēro noteiktā 14 dienu pašizolācija.
Informācija par viesnīcām Latvijā, kas piedāvā nodrošināt klientu pašizolācijas iespējas, ja šāds pakalpojums nepieciešams - Pašizolācija - viesnīcu pakalpojumi.
Papildu informācija par pašizolēšanās iespējām ārpus Rīgas pieejama šeit: https://www.celotajs.lv/

Papildu informācija pieejama LIAA Eksporta veicināšanas nodaļā, zvanot 67039409 vai rakstot uz eksporta.nodala@liaa.gov.lv.

Personas datus, kas sniegti LIAA, aizpildot minēto “Komandējumu aptauju”, LIAA apstrādās saskaņā ar LIAA Papildus personas datu apstrādes politiku ārkārtējās situācijas laikā