Uzņēmumu komandējumu aptauja ārkārtējās situācijas laikā

LIAA vēlas apzināt uzņēmumu plānotos komandējumus, lai pasažieru pārvadātāji iespēju robežās sagatavotu iespējamos reisus uz galamērķiem un atpakaļ ārkārtējās situācijas laikā. Informācijas apkopošanai, aicinām Jūs aizpildīt šo anketu!

Svarīgi! Privātpersonu braucieni netiks apstiprināti, kā arī pārvadātājiem netiks nodotas tās anketas, kurās nebūs korekti norādīti visi nepieciešamie dati!
Ja anketu aizpildījāt kā pašnodarbinātā persona, kas reģistrēta ārpus Latvijas Republikas, papildus uz e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv nepieciešams atsūtīt ieskanētu reģistrācijas apliecību. Pretējā gadījumā pieteikums netiks apstiprināts.

Questionnaire in english for enterprises planning business trips during emergency situation is available here.

Personas datus, kas sniegti LIAA, aizpildot minēto “Komandējumu aptauju”, LIAA apstrādā LIAA noteiktā uzdevuma veikšanai sabiedrības interesēs (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas e.punkts).
Personas datus LIAA apstrādā saskaņā ar Papildus personas datu apstrādes politiku ārkārtējās situācijas laikā.

Uzņemuma kontaktinformācija
Informācija par komandējumu
var atzīmēt vairākus
dd.mm.gggg