Valdība un investori vienojas par prioritātēm investīciju vides uzlabošanai Latvijā

2016. gada 27. maijā

Piektdien, 27. maijā, 20. valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) sēdē tās dalībnieki vienojās, ka šī gada prioritātes ir ilgtspējīga tautsaimniecības izaugsme, tiesiskums un likuma vara, darbaspēka pieejamība un izglītība, ēnu ekonomikas apkarošana. Divdesmitajā tikšanās reizē sanāksmes dalībnieki apsprieda arī līdzšinējo prioritāšu ieviešanas progresu, kā arī pauda gatavību turpināt dialogu arī 2017. gadā.

Sēdes atklāšanas uzrunā Ministru prezidents Māris Kučinskis atzinīgi novērtēja ārvalstu investoru darbību Latvijā, apliecinot cieņu uzņēmējiem, kuri uzticējušies Latvijai, izšķiroties par savas naudas ieguldīšanu tieši šeit.

Ministru prezidents uzsvēra, ka valdības deklarācijas veidošanā bijis skaidrs uzstādījums – jāmeklē efektīvi risinājumi ekonomikas straujākai un vienlaikus sabalansētai attīstībai. Deklarācijas galvenais uzstādījums ir vidējā termiņā panākts sabalansēts IKP pieaugums 5 % robežās ik gadu.

M.Kučinskis akcentēja, ka deklarācijā ietverto mērķu īstenošanai valdība ir skaidri noteikusi prioritāros rīcības virzienus tautsaimniecības attīstībai - uzņēmējdarbības vide, prognozējama nodokļu sistēma, inovācijas platformas izveide, veselības aprūpes sistēmas un izglītības sistēmas reforma, demogrāfijas, nacionālās identitātes un drošības dimensija, kuru izpildei nepieciešama horizontāla vairāku resoru sadarbība.

Ministru prezidents norādīja, ka valdība strādās, lai pilnveidotu ārvalstu investīciju piesaisti, izveidojot konkurētspējīgu investīciju portfeli, nodrošināt vienotu pieeju publiskajā pārvaldē investīciju projektu apkalpošanai un palielināt pašvaldību lomu investīciju piesaistes procesā, rezultātā panākot investīciju pieaugumu vidējā termiņā par ~7 % ik gadu. Tāpat valdība strādās, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus un veicinātu start-up starptautisko konkurētspēju.

Sēdes goda priekšsēdētājs, Pricewaterhouse Coopers partneris Stīvens Oldfīlds (Stephen Oldfield) sacīja: "No valdības sagaidām spēcīgu līderību un rezultātus labas pārvaldības un tiesiskuma jomā Latvijā: ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Likuma vara Latvijā ir jāstiprina un tai jākļūst par politisku šīs valdības prioritāti un apņemšanos. Ir jāsūta skaidrs signāls uzņēmējiem un visai sabiedrībai kopumā. Savukārt uzraugošajām un tiesībsargājošajām iestādēm jāsniedz vajadzīgie resursi, lai to īstenotu."

Ārvalstu investoru padome sveica Latvijas valdību un valsts pārvaldi ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pieņemto lēmumu – aicināt Latviju kļūt par 35. dalībvalsti, norādot, ka OECD rekomendācijas ir bijis spēcīgs stimuls virknei reformu un uzlabojumu, kas ilgtermiņā veicinās Latvijas ekonomikas attīstību un konkurētspēju.

Vērtējot līdz šim paveikto, uzņēmēji izteica gandarījumu par valdības rīcības plānā pausto virzību uz straujāku tautsaimniecības izaugsmi- IKP pieaugums 5% robežās katru gadu, sākot no 2018.gada. Tāpat uzņēmēji novērtēja valdības centienus uzlabot normatīvo vidi Latvijā un sekmēt caurskatāmu un paredzamu tiesu sistēmas darbību. Uzņēmēji uzskata, ka Latvija daudz paveikusi valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības jomā.

Investori izteica gandarījumu, ka izdevies mazināt ēnu ekonomikas apjomu, tomēr akcentē, ka ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijas ekonomikā joprojām ir nopietns šķērslis, kas rada nevienlīdzīgas konkurences apstākļus un palielina nevienlīdzību sabiedrībā.

Investori atzina, ka Latvijai jākāpina ekonomikas attīstības tempi, lai tā panāktu ilgtermiņa izaugsmi un līdzvērtību ar pārējām ES un OECD valstīm jau tuvākajā nākotnē. Latvijai ir arī jāpielāgojas ES fondu izaicinājumiem pēc 2020. gada, savlaicīgi veidojot investīciju piesaistes politiku, kas vērsta uz konkurētspējas stiprināšanu, inovatīvu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, jaunu darba vietu radīšanu un kopējās investīciju struktūras dažādošanu.

Sanāksmes laikā tika arī akcentēts, ka viens no izaicinājumiem Latvijai ir darbaspēka ražīgums un tā pieejamība. Lai to risinātu, ar plānotās administratīvās reformas palīdzību jāturpina cilvēku un finanšu resursu koncentrēšana, tai skaitā, jāoptimizē izglītības sistēma, samazinot infrastruktūras vienību skaitu un uzlabojot kvalitāti.

Sanāksmi tradicionāli vadīja Ministru prezidents Māris Kučinskis un sēdes goda priekšsēdētājs, Pricewaterhouse Coopers Partneris Stīvens Oldfīlds (Stephen Oldfield).

No Latvijas valdības puses tikšanās reizē piedalījās Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs un ekonomikas ministrs, tieslietu, veselības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri.

No Ārvalstu investoru padomes Latvijā puses tikšanās reizē piedalījās šādu uzņēmumu augstākā vadība: Cemex, Coca-Cola Company, DNB, EY, Eversheds International Limited, Fortum, Food Union, GlaxoSmithKline, Klasmann-Deilmann, Knauf, KPMG, Linstow, Mariner, MTG, Narvesen Baltija, Neste, NCH Advisors, Norvik banka, PricewaterhouseCoopers, Rimi Baltic, Powszechny Zaklad Ubezpieczen, SEB, SPI Group, Statoil Fuel&Retail, Stockholm School of Economics, Swedbank, TAV, Telia Sonera, Uralchem, Vitol, kā arī divpadsmit ārvalstu tirdzniecības palātu Latvijā priekšsēdētāji, kas pārstāv Apvienoto Karalisti, ASV, Beļģiju un Luksembrugu, Dāniju, Igauniju, Franciju, Nīderlandi, Norvēģiju, Somiju, Šveici, Vāciju un Zviedriju.

Par valdības un AĪPL tikšanos:

ĀIPL ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies lielākie ārvalstu uzņēmumi Latvijā, kā arī 13 ārvalstu tirdzniecības kameras. ĀIPL aktīvi meklē un iesaka risinājumus, lai sadarbībā ar Latvijas valdību uzlabotu un attīstītu uzņēmējdarbības un investīciju vidi valstī. Saskaņā ar investoru izvirzītajiem prioritārajiem jautājumiem ĀIPL ietvaros konkrētus priekšlikumus izstrādā darba grupas, kuru sastāvā darbojas investoru uzņēmumu un ārvalstu tirdzniecības kameru pārstāvji.

Latvijas valdības un ĀIPL augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999.gada, to mērķis ir nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu ārvalstu investīciju ieplūdi Latvijā. Latvijas valdības un ĀIPL ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augsta līmeņa ierēdņi un ĀIPL biedru uzņēmumu vadītāji.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādātā infografika par investīciju vidi Latvijā

Fotogrāfijas no tikšanās

Preses konferences videoieraksts

Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna

Prezentācijas: 
http://www.ficil.lv/f/FICIL_HC16_MK-27.05.2016_Final_edit.pdf
http://www.ficil.lv/f/KPMG_presentation%20-%20short%20Armina.pdf 
http://www.ficil.lv/f/20160527_FICIL_Aseradens.pdf

Papildinformācija:
Andrejs Vaivars, Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālrunis: +371 29228678
E-pasts: Andrejs.Vaivars@mk.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Zaiga Barvida, Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālrunis: 67082902
E-pasts: Zaiga.Barvida@mk.gov.lv