Veiktas izmaiņas Kompetences centru atbalsta programmā

2012. gada 9. oktobra Ministru kabineta (MK) sēdē tika akceptēti Ekonomikas ministrijas izstrādātie grozījumi Kompetences centru atbalsta programmā, padarot to skaidrāku un caurspīdīgāku, kā arī novēršot iepriekš konstatētos riskus. Pēc šo MK noteikumu grozījumu publicēšanas, kompetences centri varēs uzsākt arī jaunus pētījumus.

Apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitāti "Kompetences centri"" ietver jaunu pētījumu veidu – individuālie pētījumi, kurus varēs īstenot un kuru rezultāti piederēs kompetences centros esošajiem komersantiem. Tāpat MK noteikumos iestrādāti terminu skaidrojumi, prasības individuālā pētījuma īstenotājam un kārtība, kādā tiek īstenoti individuālie pētījumi.

Attiecīgi veikti arī precizējumi visā MK noteikumu tekstā, lai nodalītu normas, kuras attiecas uz visa kompetences centra projekta īstenošanu, normas, kuras attiecas tikai uz nozares pētījumu īstenošanu, un normas, kuras attiecas tikai uz individuālo pētījumu īstenošanu.

Apstiprinot grozījumus MK noteikumos, noteikts pārejas periods līdz 2012. gada 31. decembrim, kura laikā visi uzsāktie pētījumi ir jāsadala nozares pētījumos un individuālos pētījumos. 

Kā zināms, Kompetences centru atbalsta programmas īstenošana tika apturēta 2011. gada decembrī pēc tam, kad tika konstatēti vairāki riski programmas īstenošanā. Pēc visu pušu aktīva dialoga un darba, lai rastu atbilstošu situācijas risinājumu, programmas darbība daļēji tika atjaunota jau aprīlī, atjaunojot maksājumu veikšanu finansējuma saņēmējiem attiecībā uz tiem pētījumiem, kuri jau bija uzsākti līdz programmas apturēšanas brīdim. Lai pilnvērtīgi turpinātu jau uzsāktos pētījumus, 2012. gada maijā tika veikti pirmie grozījumi atbalsta programmas nosacījumos, novēršot ilgtspējas nodrošināšanas, dubultā finansējuma un nesaskaņota komercdarbības atbalsta riskus.
 
Detalizēti ar šodien MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitāti "Kompetences centri"" var iepazīties MK mājas lapā šeit.

Papildus informācija par Kompetences centru atbalsta programmu ir publicēta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā šeit.