Zīmols un komunikācija internetā

(Video, krievu val.) 16.10.2012.

Sergei E. Mitrofanov, seminārs "Interneta un sociālā mārketinga stratēģija" – 1. daļa