Baltkrievijas tirgus informācija krievu valodā

Baltkrievijas likumdošanas aktualitātes investīciju un nodokļu jautājumos (2012)

О социально-экономическом развитии Республики Беларусь в январе-мае 2011 г. и мерах по табилизации ситуации на валютном рынке – informācija no Baltkrievijas vēstniecības par sociālekonomisko situāciju Baltkrievijas Republikā (2011)

Об утверждении плана приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, на 2011–2013 годы и плана преобразования республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества на 2011–2013 годы – informācija no Baltkrievijas vēstniecības par valsts uzņēmumu privatizāciju Baltkrievijas Republikā (2011)

Беларусь: международные рейтинги и национальная статистика: Факты и цифры по состоянию на апрель 2011 года – informācija no Baltkrievijas vēstniecības par Baltkrievijas Republikas globālo reitingu un nacionālo statistiku (2011)

Меры институционального развития и улучшения делового климата в Республике Беларусь – informācija no Baltkrievijas vēstniecības par uzņēmējdarbības vidi Baltkrievijas Republikā (2011)

Директива Республики Беларусь о развитии предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь – Baltkrievijas Republikas prezidenta 2010. gada 31. decembra direktīva Nr.4 "Par uzņēmējdarbības iniciatīvas attīstību un biznesa aktivitāšu veicināšanu Baltkrievijas Republikā" (2011)