Krievijas tirgus informācija krievu valodā

Informācija par izmaiņām ārvalstu juridisko personu filiāļu, pārstāvniecību dibināšanas procedūrā Krievijas Federācijas teritorijā (2015)
Ārvalstu juridisko personu filiāļu un pārstāvniecību pārstāvjiem, kas ir saņēmuši atļaujas/ akreditācijas līdz 2015. gada 1. janvārim un kuru darbība ir spēkā arī pēc 2015. gada 1. aprīļa, ir jāiesniedz informācija Krievijas Federācijas Federālajā Nodokļu dienestā akreditēto filiāļu, pārstāvniecību iekļaušanai valsts reģistrā. Sākotnējais dokumentu komplekts par filiālē/ pārstāvniecībā nodarbinātājiem ārvalstu daba ņēmējiem ir iesniedzams Krievijas Federācijas Tirdzniecības rūpniecības kamerā. Plašāka informācija pieejama šeit.

Экспортный потенциал малых и средних предприятий России и система государственной поддержки – Krievijas Mazo/ vidējo uzņēmumu atbalsta aģentūras SIORA prezentācija par mazo un vidējo uzņēmējdarbību Krievijā (2013)

Informatīvs materiāls par uzņēmējdarbību Kirovas apgabalā (2013)

Решение Комиссии ТС 899 от 09.12.2011. о введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом – Krievijas, Kazahstānas un Baltkrievijas Muitas ūnijas komisijas 2011. gada 9. decembra lēmums Nr.899 "Par obligātās iepriekšējās informēšanas ieviešanu par precēm kas tiek ievestas Muitas ūnijas teritorijā ar autotransportu"