Datums 16.–18. septembris
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Ukraina

Pieteikšanās slēgta!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas medicīnas pakalpojumu sniedzējus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Healthcare Travel Expo", kas norisināsies 2020. gada 16.-18. septembrī Kijevā, Ukrainā!

Healthcare Travel Expo ir medicīnas tūrismam veltītā izstāde, kas apmeklētāju vidū pulcē ārstus, speciālistus un nozares profesionāļus, jo paralēli notiek speciālistu asociāciju sēdes un konference. Izstādi apmeklē veselības aprūpes vadītāji, medicīnas tūrisma aģenti, mediķi un patērētāji. Izstādes apmeklētāju skaits 2019. gadā sasniedza 12 575, no kuriem 357 bija VIP viesi, pārstāvot vairāk nekā 35 valstis.

Latvijas nacionālā stenda laukums 28 m2, nacionālā stenda dalībnieku skaits – 6 uzņēmumi. Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda konstrukcijas nomas un uzstādīšanas izmaksas, pakalpojumi stendam, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100 % apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 678, piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. 

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu.
Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.
De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar stenda dalībniekiem;
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.
Maijas Heldes foto

Maija Helde

Vecākā projektu vadītāja (ķīmiskās rūpniecības, farmācijas un veselības tūrisma nozarēs) - Eksporta veicināšanas nodaļa
maija.helde [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Datums 16.–18. septembris
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Ukraina