Aktivitāte „Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai”

Aktivitāte "Augsta līmeņa apmācības"

Sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu deklarācija

iesniedz tikai vidējie komersanti:

Plašāka informācija par mazā, vidējā komersanta statusa noteikšanu pieejama sadaļā Noderīgi

ES fondu vizuālo elementu ansamblis