Darbinieki

Kristinas Ozoliņas foto

Kristina Ozoliņa

Stratēģisko projektu nodaļas vadītāja
kristina.ozolina [at] liaa.gov.lv
Ulda Garanča foto

Uldis Garančs

Vecākais projektu vadītājs
uldis.garancs [at] liaa.gov.lv

Dace Krūmiņa

Vadošā eksperte
dace.krumina [at] liaa.gov.lv
Ditas Danielas Mežavilkas foto

Dita Daniela Mežavilka

Vadošā eksperte
dita.mezavilka [at] liaa.gov.lv

Ieva Minakova

Vadošā eksperte
-
ieva.minakova [at] liaa.gov.lv

Selīna Stepsone

Vadošā eksperte
selina.stepsone [at] liaa.gov.lv
Lindas Tešas foto

Linda Teša

Vadošā eksperte
linda.tesa [at] liaa.gov.lv

Sanda Veite

Vadošā eksperte
-
sanda.veite [at] liaa.gov.lv