Kapitālsabiedrība

Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas. Kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība.

Kā piereģistrēt kapitālsabiedrību

Lai atvieglotu reģistrācijas procesu, kopš 2012. gada novembra pieteikumu par kapitālsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā ir iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu portālā https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP119/Apraksts

Šādā gadījumā valsts nodevu maksā tikai 90 % apmērā no to valsts nodevu likmēm, ko piemēro pārējos gadījumos, ja, turklāt, pieteikuma iesniedzējs izsaka vēlēšanos valsts notāra lēmumu saņemt:

 • izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu vai
 • ar elektroniskā pasta starpniecību (tikai dokumentus, kas ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu), izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Papildus informācija, kā izmantot e-pakalpojumus, pieejama šeit.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts. SIA ir juridiska persona.

Kā piereģistrēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību

Lai ierakstītu SIA komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

! Mikrouzņēmums un SIA, kuras pamatkapitāls mazāks par 2800 eiro (mazkapitāla sabiedrība), nav divas dažādas komersanta formas. Mikrouzņēmums nav atsevišķa komersanta forma, bet gan nodokļu maksātājs, kas maksā īpašu nodokli, kuru regulē Mikrouzņēmumu nodokļa likums.

Mikrouzņēmums ir individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ja tie atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:

 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki ir tikai fiziskās personas
 • Paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 3.panta prasībām
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 EUR)
 • Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepārsniedz 720 EUR mēnesī
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki
 • Mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli

SIA vienlaikus ar reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā ir tiesības:

 • Iegūt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, vienlaikus ar pieteikumu par ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, apliecinot, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:
 1. paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un
 2. darbinieki tiks informēti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 3. panta prasībām,
 3. paredzamais apgrozījums būs līdz 100 000 eiro,
 4. mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

Ja reģistrācija mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusam vai PVN reģistrā netiek veikta vienlaikus ar reģistrāciju Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, to var veikt pēc uzņēmuma reģistrācijas, vēršoties Valsts ieņēmumu dienestā.

Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība (AS) ir atklāta sabiedrība, kuras daļas (akcijas) var būt publiskās apgrozības objekts. AS ir juridiska persona.

Kā piereģistrēt akciju sabiedrību

Lai ierakstītu AS komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti: