Eksports

Konsultācijas par ārvalstu tirgiem, sadarbības partneru meklēšana, valsts vizīšu, tirdzniecības misiju, nacionālo stendu, semināru un kontaktbiržu organizēšana, kā arī Latvijas produktu un pakalpojumu mārketinga kampaņu veikšana.

Investīcijas

Ārvalstu investīciju piesaiste Latvijā līdz šim ir realizēta kā aktīvs atbalsts ārvalstu investoriem, kas izrādījuši interesi vai jau pieņēmuši lēmumu investēt Latvijā. Tāpat popularizētas iespējas investēt Latvijā starptautiskos investīciju forumos un biznesa semināros valsts amatpersonu vizīšu laikā. 

Eiropas fondi

Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu ieviešana – projektu iesniegumu pieņemšana un izvērtēšana, līgumu slēgšana, maksājumu veikšana, projektu uzraudzība, informācijas par esošajām un plānotajām aktivitātēm nodrošināšana.

Veiksmes stāsti

Lepojamies ar starptautiskajām kompānijām, kas stiprina Latvijas ekonomiku

Eiropas fondi
Informācija par LIAA administrētajām Eiropas fondu līdzfinansētajām valsts atbalsta programmām
Eksports
Informācija par eksporta tirgiem un ārējās tirdzniecības veicināšanas pasākumiem Latvijā un ārvalstīs
LIAA ziņas
Atziņas no Biznesa foruma, jaunākās izstādes, ES fondu un citas aktualitātes eksporta veicināšanas jomā
Investīcijas
Informācija par POLARIS procesu un ārvalstu investīciju piesaistes aktivitātēm Latvijā
Biznesa uzsākšana
Informācija jaunajiem uzņēmējiem par komercdarbības uzsākšanu un pieejamo atbalstu
Inovācijas
Informācija topošiem un esošiem uzņēmējiem par inovācijām un jaunu ideju īstenošanu