Darbinieki

Direktors

Direktora palīgs

Direktora vietnieks

Finanšu departaments

Juridiskais departaments

Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Investīciju projektu departaments

Eiropas fondu pēcuzraudzības departaments

Tūrisma departaments

Klientu apkalpošanas nodaļa

Biznesa inkubatoru departaments

Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļa

Tehnoloģiju departaments

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Personāla vadības nodaļa

Korporatīvās vadības nodrošinājuma nodaļa

Lietvedības nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Saimnieciskā nodaļa