Darbinieki

Direktors

Direktora palīgs

Finanšu departaments

Juridiskais departaments

Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Investīciju projektu departaments

Eiropas fondu pēcuzraudzības un Norvēģijas finanšu instrumenta departaments

Tūrisma departaments

Klientu apkalpošanas nodaļa

Biznesa inkubatoru departaments

Tehnoloģiju departaments

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Personāla vadības nodaļa

Korporatīvās vadības nodrošinājuma nodaļa

Lietvedības nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Saimnieciskā nodaļa

Datu aizsardzības speciālists