Darbinieki

Direktors

Direktora vietnieks

Direktora palīgs

Finanšu departaments

Juridiskais departaments

Eiropas fondu pēcuzraudzības nodaļa

Norvēģijas finanšu instrumenta departaments

Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Investīciju projektu departaments

Tehnoloģiju departaments

Biznesa inkubatoru departaments

Tūrisma departaments

Klientu apkalpošanas nodaļa

Lietvedības nodaļa

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Korporatīvās vadības nodrošinājuma nodaļa

Personāla vadības nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Saimnieciskā nodaļa