Sadarbība ar diasporu

Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas nolūkā ir būtiski stiprināt sadarbību starp dažādās nozarēs strādājošiem latviešu izcelsmes profesionāļiem visā pasaulē, veicināt zināšanu pārnesi un finanšu kapitāla piesaisti Latvijai, kā arī īpaši tiek novērtēts diasporas atbalsts Latvijas uzņēmējiem eksporta tirgos.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šobrīd aktīvi strādā pie pasākumu un aktivitāšu īstenošanas, lai dibinātu un veidotu ciešāku sadarbību ar diasporu dažādās pasaules valstīs.

Saskaņā ar diasporas likumu, kas stājies spēkā 2019.gada 1.janvārī,  Ekonomikas ministrijai, ir noteikta šāda kompetence diasporas politikas jomā:

 • veicina diasporas iesaisti ar saimnieciskās darbības konkurētspējas sekmēšanu saistītās atbalsta programmās
 • veicina diasporas iesaisti starptautiska mēroga pasākumos nolūkā sekmēt eksporta pieaugumu, tūrismu, ārvalstu investīciju piesaisti, zināšanu un tehnoloģiju pārnesi
 • veicina diasporas iesaisti Latvijas tautsaimniecībā, citstarp informējot diasporu par saimnieciskās darbības vai sadarbības iespējām Latvijā

LIAA un diasporas ekonomiskās sadarbības virzieni:

 • diasporas iesaiste Latvijas uzņēmumu attīstības veicināšanā:
  • jaunu eksporta tirgu apgūšana vai paplašināšanās esošajos
  • konsultatīvs atbalsts, Latvijas uzņēmumam piedaloties izstādē ārvalstīs vai tirdzniecības misijās
  • palīdzot dibināt pirmos kontaktus ar preču importētājiem, vairumtirgotājiem, veikalu ķēdēm utml.
 • investīciju piesaiste Latvijai – no biznesa eņģeļa vai investora start-up uzņēmumā līdz stratēģiskajam investoram vai rūpnīcas būvniecībai Latvijā
 • uzņēmumu izveide Latvijā
 • inovāciju un zinātnes komercializēšanas projekti
 • zināšanu un pasaules pieredzes pārnešana uz Latviju
 • Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšana

LIAA iesaistās dažādās diasporas īstenotajās aktivitātēs, izvērtējot dalības atbilstību aģentūras funkcijām 

 • Valsts, kurā notiek pasākums (diasporas lielums)
 • Pasākuma formāts (investoru piesaiste, profesionāļu kontaktu iegūšana, eksporta veicināšanas aktivitātes utml.), kāda ir LIAA loma, atbilstība diasporas likuma ietvaros LIAA deleģētājiem uzdevumiem
 • Pasākuma īstenošanas partneris un/vai pasākuma rīkotājs, kā arī piesaistītais finansējums
 • Sasniedzamās diasporas mērķauditorijas skaits
 • Potenciālo partneru piesaiste īstenojot iniciatīvu 
 • LIAA kapacitāte dalībai
 • Pasākuma izmaksas


Kontaktinformācija:
Arta Krūze
Projektu attīstības nodaļas vadītāja vietniece
Investīciju projektu departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 26548386
E-pasts: arta.kruze@liaa.gov.lv

Kristīne Smilga
Projektu attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja
Investīciju projektu departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 26379446
E-pasts: kristine.smilga@liaa.gov.lv