LIAA aktuālās tāmes valsts budžeta programmu un apakšprogrammu detalizācijas līmenī

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras valsts budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālās tāmes skatīt Valsts kases mājaslapā www.kase.gov.lv sadaļā Pārskati un tāmes/ Valsts budžeta tāmes, saite: 
www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames

Ministrija: Ekonomikas ministrija
Iestāde: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra