Aktuāla un noderīga informācija uzņēmumiem

 

Saistošie tiesību akti uzņēmējiem un tūrisma nozares pārstāvjiem

Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei (saite uz likumi.lv)

Labas higēnas prakses vadlīnijas ēdienu piegādei (PDF dokuments)

Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās (saite uz Izglītības un Zinātnes ministrijas publikāciju)