Aktuāla un noderīga informācija uzņēmumiem

 

Saistošie tiesību akti uzņēmējiem un tūrisma nozares pārstāvjiem

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (saite uz likumi.lv)

Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei (saite uz likumi.lv)

Labas higēnas prakses vadlīnijas ēdienu piegādei (PDF dokuments)

Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu sabiedriskās ēdināšanas vietās (saite uz likumi.lv)

Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu muzejos (saite uz likumi.lv)

Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās (saite uz likumi.lv)

Par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā (saite uz likumi.lv)

Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās (saite uz Izglītības un Zinātnes ministrijas publikāciju)